Sam Eyde videregående skole > Fellesfag > Realfag
(hentet fra internkatalogen)

send epost til alle | skriv ut listen | vis miniatyrbilder | vis med mindre skrift | vis lederoversikt | vis organisasjonskart | åpne internkatalogen

legg tilFornavnEtternavnStillingAvdelingSeksjonKontorTelefonMobilEpostvCard
vis | endre | slett
Anita
Salomonsen
Adj. m till.utd
Fellesfag
Realfag

38618372

Anita.Salomonsen@sameyde.vgs.no
vCard
vis | endre | slett
Helge
Kolflaath
Lektor med tilleggsutdanning
Fellesfag
Realfaghelge.kolflaath@sameyde.vgs.no
vCard
vis | endre | slett
Linn Kristina
Kjørholt
Lektor
Fellesfag
Realfaglinn.kristina.kjorholt@sameyde.vgs.no
vCard
vis | endre | slett
Lisbeth
Berge-Westgaard
Adjunkt
Fellesfag
Realfag

38618134

lisbeth.berge-westgaard@sameyde.vgs.no
vCard
vis | endre | slett
Mette
Bjugan
Adjunkt
Fellesfag
Realfagmette.bjugan@sameyde.vgs.no
vCard
vis | endre | slett
Per Emil
Rønnestad
Lektor med tilleggsutdanning
Fellesfag
Realfagper.emil.ronnestad@sameyde.vgs.no
vCard