Sam Eyde videregående skole > Mat og Servicefag Agder
(hentet fra internkatalogen)

send epost til alle | skriv ut listen | vis miniatyrbilder | vis med mindre skrift | vis lederoversikt | vis organisasjonskart | åpne internkatalogen

legg tilFornavnEtternavnStillingAvdelingSeksjonKontorTelefonMobilEpostvCard
vis | endre | slett
Bjørg Kristin
Omdal
Fagarbeider
Mat og Servicefag Agder
bjorg.kristin.omdal@sameyde.vgs.no
vCard
vis | endre | slett
Tanja Hartvigsen
Svendsen
Fagabeider
Mat og Servicefag Agder
Tanja.H.Svendsen@sameyde.vgs.no
vCard