Sam Eyde videregående skole > Realfag/Idrett > Idrettsfag
(hentet fra internkatalogen)

send epost til alle | skriv ut listen | vis miniatyrbilder | vis med mindre skrift | vis lederoversikt | vis organisasjonskart | åpne internkatalogen

legg tilFornavnEtternavnStillingAvdelingSeksjonKontorTelefonMobilEpostvCard
vis | endre | slett
Christina E
Jacobsen
Lektor med tilleggsutdanning
Realfag/Idrett
Idrettsfagchristine.elisabeth.jacobsen@sameyde.vgs.no
vCard
vis | endre | slett
Ellen
Dahl
Avdelingsleder
Realfag/Idrett
Idrettsfag
B222
38618375

ellen.dahl@sameyde.vgs.no
vCard
vis | endre | slett
Håvard B.
Vaule
Lektor med tilleggsutdanning
Realfag/Idrett
IdrettsfagHaavard.berg.vaule@sameyde.vgs.no
vCard
vis | endre | slett
Mattis
Østvold
Lektor med tilleggsutdanning
Realfag/Idrett
Idrettsfagmattis.Ostvold@sameyde.vgs.no
vCard