Sam Eyde videregående skole > Alternativ opplæring > Elevassistenter
(hentet fra internkatalogen)

send epost til alle | skriv ut listen | vis miniatyrbilder | vis med mindre skrift | vis lederoversikt | vis organisasjonskart | åpne internkatalogen

legg tilFornavnEtternavnStillingAvdelingSeksjonKontorTelefonMobilEpostvCard
vis | endre | slett
Maria Kraft
Huseby
Fagarbeider
Alternativ opplæring
Elevassistentermaria.kraft.huseby@sameyde.vgs.no
vCard
vis | endre | slett
Solfrid
Degn
Fagarbeider
Alternativ opplæring
Elevassistentersolfrid.laudal.degn@sameyde.vgs.no
vCard